- Släktforskningen som gav mina anfäder ett ansikte

Denna hemsida handlar först och främst om släkten Nyman från Västergarn på Gotland och en gren som växte ut i Landskrona.

Här kan ni ta del av berättelser som berör segelsjöfarten under 1700 & 1800-talet. Berättelserna har anknytning till Nymänningarna som under fem generationer producerade minst 35 sjömän. De seglade bland annat som befälhavare, styrmän, matroser och färjemän.

I Västergarn bedrevs en rederi och handelsverksamhet i flera generationer där handelsmagasinen än i dag finns att beskåda. På kyrkogården i Västergarn finns 12 gravstenar som bär namnet Nyman vilket vittnar om släktens storlek och närvaro i denna historiskt intressanta bygd.

År 1809 flyttade min farfars farfar Anders Olofsson Nyman till Landskrona och gifte med tiden in sig i en släkt som hade djup förankring i sjöfarten. I denna släkt och dess anor fanns det skeppare, styrmän, hamnfogdar, lotsar och färjemän. Anders kom själv att ägna sitt liv åt färjemansyrket i Öresund.

 
År 1881-1882 seglade min farfar Jacob Georg Albert Nyman till Kapstaden med fregattskeppet Albert Wilhelm
År 1881-1882 seglade min farfar Jacob Georg Albert Nyman till Kapstaden med fregattskeppet Albert Wilhelm


  GotlandNymans - Handelsmän och Sjöfarare från Västergarn

Handelssjöfarten i Västergarn hade sin blomstringsperiod under 1700 & 1800 -talet. Under denna period ägdes och bemannades många av segelfartygen i Västergarn av släkten Nyman. De verkade bl. a. som redare, befälhavare, matroser och handelsmän. Nymans bemannade även fartyg med hemmahamn i Visby och Klintehamn som redades av släkterna Donner, Lythberg, Lange, Herlitz, Snöbohm och Smitterberg.

Läs mer >>>>>>

Visby Sjömanshus - matrikel

En sammanställning över sjöfarare Nyman's i Västergarn. Utdrag från matrikeln i Visby Sjömanshus arkiv med diverse kompletteringar. Med hjälp av uppgifter i arkiven från Visby Sjömanshus är det möjligt att följa de enskilda sjömännens på och avmönstringar, tidpunkt, befattning ombord, fartygets namn, destination, rederiets namn och vem som var befälhavare m.m.

Läs mer >>>>>>


Nymans producerade mängder av sjöfolk


Nymans "producerade" mängder av sjöfolk

Få gotländska släkter lär ha "producerat" så mycket sjöfolk som släkten Nyman från Västergarn. Letar man i Nybergs släktkalender hittar man åtminstone sexton sjömän plus några skeppsredare och i Skepparegillets medlemsmatrikel finns inte mindre än åtta skeppare från släkten Nyman.


Läs mer >>>>>>


En sommardag i Klintehamn år 1855


En sommardag i Klintehamn år 1855


Det är en dag i början av augusti, en skuta ses siktad i inloppet till Klintehamn. Briggen Loyd av skeppare A P Nyman, som med säker hand för in fartyget, för det är hemmahamnen. Ägaren är konsul C W Herlitz. Med på briggen är en tysk köpman som är väl hemma i det svenska språket för han har varit här tidigare och gjort affärer med köpmännen i Klintehamn. Nu skall han besöka C W Herlitz för virkesaffärer..........

Läs mer >>>>>>
Posttrafiken Gotland-Öland


Under 1600-talet kom viss organiserad trafik med öppna postjakter i gång huvudsakligen avsedd för postens överförande. Posttrafiken gick vanligen från Öländska Gaxa och senare Böda till Gotländska Fröjel och Västergarn samt senare till Klinte. Beroende på väder och vind samt isförhållanden kom posttrafiken tidvis även i fortsättningen att segla på Västergarn.

Läs mer >>>>>>


 

Landskrona


Från Gotland till Landskrona


Anders Olofsson Nyman (1789-1831) landstiger 1809 i sjöfartsstaden Landskrona efter en utförd rymning från hukaren Hercules i Yarmouth-England. Här startar Anders sitt nya liv som ger upphov till en ny gren i det Nymanska släktträdet och ett antal nya sjömän. Anders gifter sig 1815 med Cristina Maria Romelin vars rötter är starkt bundna till sjöfarten. Christina´s far Friedrich Romelin är Coopwardie-styrman och moderns anfäder har bedrivit färjemanstrafik i flera generationer.

Läs mer >>>>>>Min farfar styrmannen Jakob Georg Albert Nyman

Min farfar skepparen Jakob Georg Albert Nyman


Georg Nyman föddes i Landskrona den 3 oktober 1861. Georgs liv kom att präglas av sjömansyrket då han efter införskaffad praktik som bl.a. matros och konstapel blir antagen vid Navigationsskolan i Malmö 1891 för att där läsa till styrman. Georg kom senare även att tjänstgöra som kapten på Barkskeppet Dahlia af Landskrona vars ena delägare var hans äldre bror Albin Nyman

Läs mer >>>>>>


Barkskeppet Dahlia af Landskrona

Barkskeppet ”Dahlia af Landskrona”


Söndagen den 1 oktober 1893 hade vinden ökat till hård sydlig storm med hög sjö och regntjocka. Vid inseglingen var det så hård sjö att lotsen inte kunde bordlägga med båten utan Dahlias befälhavare valde att segla efter lotsbåten. Vid rännan till Bredskär törnade Dahlia så hårt på grund att det skakade flera gånger. Vilka skador hade Dahlia eventuellt fått vid grundstötningen? Ja, det var en fråga som måste få ett snabbt svar ....

Läs mer >>>>>>


Skeppet Albert Wilhelm


Skeppet Albert Wilhelm


År 1881-1882 gjorde min farfar Georg Nyman en riktig långresa då han som lättmatros seglade med fregattskeppet Albert Wilhelm till bl. a. Capstaden. Det tog styvt ett och ett halvt år innan han var åter på svensk mark. Kort efter att Georg mönstrat av i Göteborg förliste Albert Wilhelm på natten mellan 26-27 januari 1883 utanför Lillesand i Norge. Av besättningen på 16 man var det tio man som ............

Läs mer >>>>>>

Barkskeppet S:t Christopher från Landskrona


S:t Christopher var tungmanövrerad, svår att få att falla av, därför inträffade också ett av de första åren en kollision i Nordsjön. Fartyget seglade över en engelsk fiskare, och rederiet blev dömt ansvarig för olyckan. Vid denna kollision förlorade S:t Christopher sin vackra galjonsbild, som vid sammanstötningen lossnade och föll ner på fiskarens däck, där man behöll den som god pris och ett minne.

Läs mer >>>>>>


Sjöfartshistoria


Segelsjöfarten - Minnen från dess sista glanstid i Landskrona


Ja, segelfartygens glanstid är visserligen för den yngre generationen ett länge sedan förgätet minne, men hur paradoxalt det än låter, så är mekaniseringen av sjöfarten en jämförelsevis ung företeelse. Under större delen av mänsklighetens historia har sjöfarten helt och hållet uppehållits och behärskats av segelfartygen. Det var då de seglande fartygens stora tragik, att de, liksom mycket annat här i välden, skapat av människohand, i sista timman, då de nått sin största utveckling, stodo inför sitt fall.....

Läs mer >>>>>>


Sjömanshuset i Landskrona


Sjömanshuset i Landskrona


Vad är egentligen ett sjömanshus? En institution som har något med sjömän att göra blir nog i många fall svaret ty kunskaperna på detta område äro i allmänhet ganska ringa.

Definitionen är emellertid i all sin enkelhet i viss mån sann men just ej vidare uttömmande.........


Läs mer >>>>>>


Släktforskning med hjälp av en chiffonjé


Släktforskning med hjälp av en chiffonjé


Karin Hellberg skriver: - Min farfars far hette Nils Fredrich Dahl och var kopparslagargesäll. Nils hade en yngre bror vid namn Johan Ferdinand Dahl. Av husförhör framgår, att denne var snickargesäll. Mina fastrar var och hälsade på släkten i Landskrona i slutet av 1800-talet. Släkten hade en båt som hette Dahlia sade de.Kanske var det bara en roddbåt? Mina förfäder hade en tendens att skryta.


Läs mer >>>>>>


Färjeman och sjöfartshistoria


Färjemän i Landskrona


Inte mycket har skrivits eller berättats om Färjemännen och Färjemanslaget i Landskrona. Ändå upprätthöll Färjemännen och Färjemanslaget sjötransporterna mellan Landskrona - Danmark och andra inrikes orter i flera hundra år.


Läs mer >>>>>>


Sök på skeppare-nyman.se