Nymans "producerade" mängder av sjöfolk

Av Ola Sollerman och Agne Månson

Anders Petter Nyman en av många sjökaptener i släkten på Gotland
Anders Petter Nyman
en av många sjökap-
tener i Nymansläkten

Få gotländska släkter lär ha "producerat" så mycket sjöfolk som släkten Nyman från Västergarn. Letar man i Nybergs släktkalender hittar man åtminstone sexton sjömän plus några skeppsredare och i Skepparegillets medlemsmatrikel finns inte mindre än åtta skeppare från släkten Nyman.

Redan den förste Nyman som kom till Gotland (troligen från Tyskland) skall ha varit sjöman. Olof Nyman (1732-1802) hette han, titulerades styrman och bosatte sig någon gång på 1700-talet på Lymans gård i Västergarn (Gårdsnamnet är nu borta men gården låg mitt emot vägen ned mot Västergarns hamn).

Olofs son Jacob Nyman (1766-1835) övertog gården vid Lymans men arbetade som skeppare, och det sägs att han förde fartyg upp till 68 års ålder, alltså till året innan han dog.

Av Jacobs fyra söner (han hade också fyra döttrar) blev tre sjökaptener. Sonen Jacob Niclas bosatte sig i Landskrona och fick sonen Anders som också han blev skeppare.

En annan av Jacobs söner var Bengt/Berndt Gustaf (1807-­1891) , som blev skeppare och sedermera också fyrmästare på Västergarns Utholme. Även hans son Gustaf blev skeppare.

Jacobs tredje son som blev skeppare hette Anders Petter (1811-1887) . Han övertog Lymans i Västergarn och faktiskt blev också två av hans fyra söner skeppare! Dessutom gifte sig Anders Petter med dottern till sjökapten J G Siggelin i Klintehamn.

En av deras sjöfarande söner var Anders Valentin (1843-1911) , som var sjökapten bosatt både i Västergarn och Visby där han på äldre dar övervakade cementfabrikens skeppningar.

Den andre sonen var Gustaf Wilhelm , för övrigt gift med en Myrsten och omskriven för sina strapatser på Spetsbergen i samband med en vetenskaplig expedition 1899.


 

Sjökapten Gustaf Wilhelm Nyman uppmärksammades för sin expedition till Spetsbergen 1899. Här med maka Edla, född Myrsten Sjökapten Gustaf Wilhelm Nyman uppmärksammades för sin expedition till Spetsbergen 1899. Här med maka Edla, född Myrsten


Släktens storredare

Vi berättade tidigare att av Jacobs fyra söner blev tre sjökaptener. Den fjärde blev istället köpman och skeppsredare. Han hette Olof (Ole) Herman Nyman (1819-1886) och drev med framgång firman O H Nyman i Västergarn vars byggnader, inte minst de stora magasinen, man ännu kan se på vägen in mot kyrkan. Olof Herman ägde åtminstone sju fartyg och flera av dem seglade under befäl av sjökaptener ur släkten Nyman.

Av Olof Hermans sex söner blev det Emanuel Nyman (1865-1912) som övertog affärsrörelsen i Västergarn och senare hans son Harry som dock gick i konkurs.

Men faktiskt blev två av Olof Hermans andra söner sjökaptener, dels Samuel Gunnar Nyman (1868-1901) som bland annat förde Vaxholms-ettan och sonen Hjalmar Nyman (1858-1897) som dock drunknade utanför Valbyte i Västergarn på resa från Klintehamn. Det sägs att man varit i Klinte för att köpa sprit och på vägen hem blev det slagsmål ombord varvid Hjalmar olyckligtvis föll överbord och drunknade.


Till Gotska Sandön
Men det finns ännu fler ur släkten Nyman med anknytning till sjön. Sjökapten Anders Petters sondotter Hulda gifte sig med fyrmästare Karl Bourgström på Gotska Sandön.

Och hennes bror Herman Nyman blev fyrvaktare på Sandön. Hermans son Jaques Nyman (född på Sandön 1894, död 1970) gjorde först karriär i flottan men gick över till lotsverket för att till slut bli sjöfartsråd och chef för sjöfartsstyrelsens nautiska byrå. Som sådan värnade han mycket om Sandön och han kom att överta Sandö-fyrmästare Oscar Ekmans stugor vid S:t Anna på Sandöns sydkust där man än idag talar om platsen som "Nymans".

Många visbybor minns väl också Anna Nyman, lärarinna och krutgumma som ännu i hög ålder vinterbadade och promenerade från huset i Visby till sommarhuset vid Högklint. Hon var dotter till Sjökaptenen Gustaf Wilhelm (Han som var med på Spetsbergen-expeditionen).


 
Herman Nyman blev fyrvaktare på Sandön Herman Nyman blev
fyrvaktare på Sandön

Här är deras fartyg

Olof Herman Nyman hade de flesta skutorna och här är några av dem:

CATHARINA (1830-?) galeas byggd 1828 i Roslagen, 44 läster. Ombyggd i Hälsingland 1847, och från 1850 ägd av partrederi med Olof H Nyman, JW och CA Ahlberg.

DORIS (1881-1896) slup byggd i Sönderborg 1858, 38 brt. 1881 inköpt därifrån av Olof H Nyman, befälhavare C Nyman. 1896 såld till Lerberget, senare Mölle. Anmäld upphuggen 1910.

ENIGHETEN (1851-1860) skonert byggd i Söderhamn, 45 läster. 1846 såld till Cramér och Eneqvist i Visby, befälhavare Berndt G Nyman. 1851 såld till Olof H och Berndt G Nyman, den se­nare även befälhavare. Förlist vid Ystad 1860.

HILDA (1866-1879) jakt byggd i Jonstorp 1849. Efter en tid i Råå såld till Olof H Nyman 1866. 1879 såld till Blekinge, sprang läck på resa Ronneby­Ystad. Sattes på grund i hamnen och blev upphuggen.

MARGARETA (1894-1896) galeas 77 brt byggd i Tyskland. Till Sverige 1876 då hon köptes av Olof H Nyman, Henrik Nyman och R Snöbohm. Ombyggd i Klinte, Gustaf Nyman ersätter Henrik och blir skeppare ombord. 1896 tar Snöbohm över Olof Hermans del och efter bara några månader strandar skutan på Jylland och blir vrak.

SOFIA FREDRIKA (1858-1893) skonert byggd i Slite 1845, 58 läster, för FW Grubb. Såld 1858 till partrederi med Olof H Nyman, JF Westberg och sökapten AP Nyman som också var skeppare ombord. 1889 sålde Olof H sin andel till skepparen OW Lindahl men övertog istället Snöbohms andel. 1893 strandade skutan vid Katthammarsvik och blev vrak, som kapten Lindahl köpte på auktion för 25 kronor.

FRU LONA (1865-1896) galeas/skonert, 29 läster byggd i Visby 1827. Ägdes länge av JP Gahne från Visby, ombyggd i Visby 1850, nu 39 läster. Från 1852 är CJ Wickman, Visby, ägare och från 1865 0 H Nyman. Olof och Karl Nyman är befälhavare. 1896 avfördes skutan som slopad. Den hade en tid legat upplagd i Västergarn och sedan drivit iland och blivit vrak.

SOPHIA (1860-1886)slup byggd i Roslagen, en tid hemma i Karlskrona. 1860 köpt av Olof H Nyman som 1866 sålde till J Ahlbom, Visby. Sedan gick skutan tillbaka till Blekinge.
HERMINE (1880)skonert på 48 läster, byggd på Rugen 1861, hemmahörande där i flera år. Strandade 1872 på Bornholm men reparerades och såldes till Olof H Nyman med Gustaf Nyman som skeppare. Samma år strandade skutan brinnande söder om Öland och övergavs.

Sjökapten Anders Petter var delägare i några fartyg:
SOFIA FREDRIKA (1858-1884)
- se ovan.
LLOYDS (1876-1883)


Sjökapten Gustaf Nyman var en tid delägare i:
MARGARETA (1894)-1896)
- se Olof H ovan.

Sjökapten Bernt Gustaf Nyman var delägare i:
ENIGHETEN (1851-1360)- se Olof H ovan


Flera Nyman var ägare till Margareta som slutade som vrak vid Jylland. Ur Skepparegillets samlingar Flera Nyman var ägare till Margareta som slutade som vrak vid Jylland. Ur Skepparegillets samlingar

Erik Olsson har tecknat en kväll med dans på bryggan i Västergarn. Här syns Nymans Skutor Fru Lona, Hermine och Doris
Erik Olsson har tecknat en kväll med dans på bryggan i Västergarn. Här syns Nymans Skutor Fru Lona, Hermine och Doris


-----o-----


Avskrift från Medlemsblad Nr 56, 1 mars 2006, Skeppargillet i Visbyskeppare-nyman.se