Från Gotland till Landskrona

Av Bengt Nyman


Min farfars farfar Anders Olofsson Nyman föddes på Gotland 1789-09-13 på fastigheten Lymans i Västergarn. Han var son till Coopwardiestyrmannen Olof Jacobsson Nyman (1733-1802), vilken tillsammans med brodern Styrmannen Pehr Jacobsson Nyman (1736-1806) gav upphov till en sjömanssläkt under 1700 & 1800-talet som få andra släkter förmått.

Redan som 15-åring fick Anders pröva på sjömanslivet då han mönstrade på som kajutavakt på Galeasen Kämpen med destination Kurland i Lettland. Det var hans betydligt äldre bror skeppare Jacob Olofsson Nyman (1766-1835) som förde befälet denna resa. Vid 18 års ålder blev Anders inskriven vid Visby Sjömanshus och gjorde 1807 sin första resa som Jungman på Hukaren Hercules till Holstein i norra Tyskland. Befälhavare ombord var Johannes Lyth.

Två år senare 1809 mönstrade han på Hercules på nytt under samma befälhavare och nu med destinationen England. Denna resa kom på ett avgörande sätt att påverka Anders framtida levnadsöde. Väl framme i Yarmouth - England rymde han nämligen från sitt fartyg. Orsaken till rymningen är för mig okänd men jag kan tänka mig att livet ombord inte alltid var en dans på rosor.
 
Galeas av 1800-talstyp Galeas av 1800-talstyp

Hukare var kända för att kryssa väl
Hukare var kända för att kryssa väl

 
Senare samma år kom Anders tillbaka till Sverige och landsteg då i den skånska sjöfartsstaden Landskrona som visserligen under det tidiga 1800-talet befann sig i en tid av stagnation främst till följd av att stadens garnision avvecklades men det var tydligen inget som påverkade Anders . Han startade här sitt nya liv och gav upphov till en ny gren i det Nymanska släktträdet.

Vid mitten av 1800-talet levde knappt 10 procent av Skånes befolkning i städerna. De flesta städerna hade länge samma utbredning och lika många invånare som under medeltiden.

Efter 1800-talets mitt växte Landskrona snabbare än många andra städer i landet då staden fick järnvägsförbindelse och industrin och sjöfarten fick ett uppsving vilket Anders ättlingar fick vara med om.


Färjeman i Landskrona

För Anders måste Landskrona ha varit en stor upplevelse med hänsyn till dess läge vid Öresund och den intensiva sjöfartstrafiken som rådde där. Närheten till sundets storhamnar i Malmö, Helsingborg, Köpenhamn och Helsingör gav ju stora möjligheter att försörja sig.

Färjeman seglar sina passagerare över sundet.
Färjeman seglar sina passagerare över sundet.
 
Det var nog naturligt för Anders att fortsätta med sjömansyrket fast i stället för de stora haven blev det att segla som färjeman mellan städerna och framförallt då över sundet till Danmark.

För den som ville resa över sundet eller till den närbelägna ön Ven så fanns det färjemanslag att tillgå i de tre Öresundstäderna. Färjemanslagen var organiserade i ett skrå och förband sig gentemot städerna att överföra passagerare, resvagnar och gods. Taxan för resenärer och gods fastställdes av Magistraten i respektive stad.

Vilka resurser färjemanslaget hade kunde skifta. Vanligen hade laget en gemensam storbåt som kunde transportera resande med både häst och vagn. Varje färjeman hade dessutom en mindre båt för passagerare. Ibland fick färjemännen i de små båtarna arbeta två och två i ett båtlag för att hjälpa till att bogsera storbåten.


Sjöfart i blodet

Anders gifter sig 1815 med Cristina Maria Romelin (1798-1891) vars rötter också var starkt bundna till sjöfarten.

Christinas far Coopwardie-styrmannen Friedrich Romelin (1755-1807) som efter att ha seglat på de stora haven valde att tjänstgöra som färjeman i sundet.

Hennes mofar Erik Pehrsson (1734-1782) tjänstgjorde också som färjeman i sundet med Landskrona som hemmahamn.

Christinas
mormor Johanna Spaak (1728-1810) var dotter till lotsen och hamnfogden Jon Spaak (1678-1764) och bror till lotsen, skepparen och färjemannen Jonas Spaak (1723-1771) vars ättlingar även de kom att tjänstgöra som färjemän i flera generationer.

Christina Maria Romelin hade fyra syskon där hennes storasyster Margaretha Elisabeth Romelin (1795-1861) som var gift med sjömannen Nils Svensson (1789-1855) blev med sina gener via sin dotter Anna Christina (Svensson) Banck (1818-1895) bidragsgivande till den omskrivna sjöfartssläkten Banck.

De mest namnkunniga i denna släkt är förutom Anna Christinas make Andreas Banck (1809-1866) sönerna Carl August (1846-1923), Johan Otto (1848-1924) och Bror Martin Banck (1850-1934) från Viken och senare Helsingborg som alla blev skeppsredare och tillhörde toppen i rederibranschen under sin tid.


 
Att segla över de stora haven måste ha varit en dröm för många.
Ett barkskepp med brassande segel.Kvarteret Tärnan nr. 1

Nygifta bor Anders och Christina sina första år i hennes föräldrahem som är beläget i kvarteret Tärnan nr 1. Vid samma tidpunkt bor förutom modern (änkan) även ovan nämnda storasystern Margaretha med sin man Nils och dottern Anna Christina Svensson senare gift Banck. Anders och Christina bodde en tid i Tärnan nr. 9 & 11
Tärnan nr.1 heter numera Vipan nr.1 och är K-märkt Tärnan nr.1 heter numera Vipan nr.1 och är K-märkt
 
Bostadshuset som var byggt i tegel med putsad fasad var på ett och halvt plan. Huset som fortfarande står kvar är i dess nuvarande form från 1851. Det är beläget i korsningen av Fiskargränden och Södra Långgatan bara några hundra meter från Sofia Albertina kyrka.

Området som benämns ”Fiskarebacken” bebyggdes under 1700 & 1800-talet på mark utvunnen genom utfyllnad i havet i samband med befästningsarbeten runt Citadellet.

Ursprungligen var tomten bebyggd redan 1778 av Christinas morfar Erik Pehrsson (1734-1782) Den ärvdes först 1782 av hans änka och således Christinas mormor Johanna Spaak (1728-1810) och senare av hennes arvingar 1810.

En av dessa arvingar var Christinas mor Kiersti Eriksdotter Romelin (1762-1841) som slutligen blev ägare till hela fastigheten. Hon sålde hälften av fastigheten 1819 till sin svärson Anders Olofsson Nyman (Källa: Landskrona museum) och behöll själv halva ägandet i fastigheten fram till sin död 1841.

Efter Kierstis bortgång sålde arvingarna till henne den ärvda hälften av fastigheten till Anders son skepparen och färjemannen Jacob Fredrik Nyman (1825-1911) som då blev ägare till hela fastigheten. Längre fram kom Jacobs arvingar 1935 att slutligen avyttra fastigheten till ägare utanför släkten.


Familjen Nyman

Anders och Christina kom i sitt äktenskap att få sju barn tillsammans varav tre döttrar och fyra söner. Av dessa var det två söner och en dotter som nådde vuxen ålder. Det var ovan nämnde Jacob Fredrik Nyman som är min farfars far och som gifte sig med Anna Catharina Johansson (1822-1891). Den andre sonen var Christian Peter Nyman (1827-1867) och han var gift med Lovisa Hinrika Nyman (1829-1865) och slutligen dottern Hedvig Fredrika Nyman (1818- (efter1890)) som förblev en ogift kvinna.

Anders dog 1831 i Köpenhamn av blodstörtning, 41 år gammal och lämnade Christina ensam med hus och ungar.

Christina
gifter emellertid om sig 1835 med Anders brorson Jacob Niclas Nyman (1804-1869) från Västergarn. I det äktenskapet föder hon två söner och en dotter. Äldst av barnen var Herman Berndt Nyman f. 1837 som blev skeppare och färjeman. Mellanbarnet var dottern Wendela Anna Maria Nyman (1843-1886) som förblev ogift. Slutligen yngste sonen Anders Olof Nyman f. 1844 som också blev sjöman, båtförare och fiskare.

Nämnas kan för den vetgirige att sistnämnda Anders Olof Nymans dotter Regina Lovisa Nyman f.1869 gifter sig med Styrmannen Charles Johan Herlitz f.1873.

I denne Charles Herlitz släktträd (manssidan) som härstammar från Gotland finner man bl.a. Marcus Schröder som först tjänstgjorde som Strandridare (Hamnfogde) i Västergarn mellan 1632-1644 för att därefter flytta till Visby och etablera sig som handelsman. Schröder byggde upp ett kalkimperium och blev öns förste "kalkpatron".

 
Landskrona; Husförhör 1856-1858 Landskrona; Husförhör 1856-1858
För att sluta cirkeln så fick min farfars far Jacob Fredrik Nyman och hans hustru Anna Catharina Johansson nio barn varav åtta nådde vuxen ålder. Det var: Skeppare Albin Anders Victor Nyman (1848-1898), Målare Johan Fredrik Egbert Nyman (1850-1918) som flyttade till Göteborg, Alma Katarina Nyman (1851-1934), Fredrika Maria (Nyman) Andersson (1853-????) som emigrerade till Massachusetts, USA, Anna Gunilla Nyman (1857-????) som emigrerade till Massachusetts, USA, Sjömanshustrun Laura Sofia (Nyman) Krigström (1859-????) som emigrerade till Massachusetts, USA, Skepparen Jacob Georg Albert Nyman (1861-1918) som flyttade till Malmö och slutligen Gjuteriarbetaren & Maskinisten Bror Emil Nyman (1863-????) som emigrerade till Massachusetts, USA där han tog sig namnet Ernest Nyman (Newman).

Min farfar Skepparen Jacob Georg Albert Nyman har ju som sagt sin egna berättelse.

Skeppen ankrade vid Gråen. Staden Landskrona ses i bakgrunden
Skeppen ankrade vid Gråen. Staden Landskrona ses i bakgrunden


-----o-----


Not: Personer markerade med fet stil är mina anfäder i direkt nedstigande led.skeppare-nyman.se