Förteckning och hyresavgift för befälhavaren och besättningen på Skeppet Albert Wilhelm - Jacob Georg Albert Nyman m. fl.


skeppare-nyman.se