Inledning

 
Mitt intresse för sjöfarten fick jag i ungdomsåren när jag i slutet av 50-talet besökte min faster Laura i Malmö. På väggen i hennes sovrum hängde det en målning på barkskeppet ”Dahlia af Landskrona” som brassade för fulla segel. Det var en vacker syn som inspirerade fantasin hos en på den tiden äventyrslysten yngling. Faster Laura berättade för mig att min farfar Georg Nyman som gick bort långt innan jag föddes hade seglat som Kapten på detta ståtliga skepp.

Med detta i minnet så var det för mig av speciellt intresse när tiden infann sig att försöka återskapa en del av Dahlias historia, farfars liv som sjöman och hans roll som befälhavare på detta skepp. I början var forskningen enbart fokuserad på min farfar och fartyget Dahlia af Landskrona, men med tiden och i takt med att flera anfäder gav sig till känna så utvecklade det hela sig till ett betydligt mer omfattande släktforskningsarbete.

Det visade sig att mina anfäder i den Nymanska grenen kunde härledas till en sjöfararsläkt från Västergarn på Gotland. Där hade de i flera generationer under 1700 & 1800-talet satt sina spår inom sjöfarten och handeln. Det visade sig också att min farfars farfar som kom till Landskrona från Västergarn år 1809 gift in sig i en släkt som hade djup förankring i sjöfarten. Här fanns det en tradition att föra färjemansyrket vidare vilket även min farfars farfar Anders kom att göra. Färjemännen upprätthöll sjötransporterna mellan Landskrona och Danmark i hudratals år.

Med detta som utgångspunkt och med en vilja av att dela med mig av mina upptäckter och berättelser om min släkthistoria så har denna hemsida kommit till. Detta har för övrigt blivit möjligt tack vare att min son Tomas delat mitt intresse för släktforskningen och genom hans roll som konstruktör av denna hemsida som publicerades för första gången i november 2006.

Forskningen och hemsidan är under ständig utveckling varför det med tiden kommer nya berättelser och uppdateringar av släktträdet.

Bengt Nyman
 


Sök på skeppare-nyman.se

Skeppet Dahlia af Landskrona